Remiss av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Vårt diarienummer TSF 2019-72.

Remissmaterial

Remissammanställning

Remissammanställning (pdf, 676 kb)

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2016:105, ändring TSFS 2019:125.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Järnväg:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Frågor om körkortsavgiften:
Christer Hellberg, 010-495 60 07
christer.hellberg@transportstyrelsen.se

Frågor om avgifter för ursprungskontroll och registreringsskyltar:
Charlotta Westerberg, 010-495 65 56
charlotta.westerberg@transportstyrelsen.se

Frågor om övriga avgifter inom vägtrafik:
Erik Reuterhäll, 010-495 55 60
erik.reuterhall@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!