Remiss av förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast 4 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-148 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 4 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-148 i svaret.

NIS-Funktionsbrevlåda

nis@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Fredrik Carlsson, Inspektör informationssäkerhet
fredrik.carlsson@transportstyrelsen.se
 010-495 53 24

Jimmy Alderin, Inspektör informationssäkerhet
 jimmy.alderin@transportstyrelsen.se
010-495 31 38

Elin Wretman, sakkunnig
elin.wretman@transportstyrelsen.se
010-495 59 76

Annika Sandström Johansson, jurist
annika.johansson@transportstyrelsen.se
010-495 61 45

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!