Remiss Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer enligt järnvägstekniklagen och Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om godkännande av fasta installationer för nationella järnvägssystem

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 24 februari 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-175 och TSF 2018-164 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 24 februari 2022.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2017-175 och TSF 2018-164 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Johan Vestlund, handläggare, Tekn. Dr, telefon 010-495 56 55,
E-post: johan.vestlund@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!