Remiss förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägsäkerhet

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 15 oktober 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-1 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober 2021.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-1 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267, 781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:


Karin Edvardsson, Utredare, Tel. 010-495 57 19
E-post. karin.edvardsson@transportstyrelsen.se

Jonas Malmstig, Verksjurist, Tel. 010-495 56 85
E-post. jonas.malmstig@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!