Remissammanställning av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2018-158.

Remissmaterial

Remissammanställning och ny författning

Remissammaställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya föreskriften:

TSFS 2022:44 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:33) om besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Claes Elgemyr, gruppledare, telefon 010-495 55 24

E-post: claes.elgemyr@transportstyrelsen.se 

Ulrika Bergman, sakhandläggare, telefon 010-495 68 89

E-post: ulrika.bergman@transportstyrelsen.se  

Ellinor Öjefelt, sakhandläggare, telefon 010-495 55 11

E-post: ellinor.ojefelt@transportstyrelsen.se

Joakim Gustafsson, sakhandläggare, telefon 010-495 65 60

E-post: joakim.gustafsson@transportstyrelsen.se

Maria Lidström, jurist, telefon 010-495 52 91

E-post: maria.lidstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!