Remissammanställning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-33.

Remissmaterial

Remissammanställning och författning

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya författningen från den 4 juli 2022:

TSFS 2022:79 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2018:49) om klimatbonusbilar

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Jonny Geidne, utredare
jonny.geidne@transportstyrelsen.se
010-495 65 84

Astrid Edlund, utredare
astrid.edlund@transportstyrelsen.se
010-495 60 18

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!