Remissammanställning: Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om UL-certifikat

Vårt diarienummer TSF 2020-90.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Remissvar

Remissammanställning

Ta del av den nya författningen TSFS 2021:26.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Sandra Aldin, gruppledare
sandra.aldin@transportstyrelsen.se
010-495 51 99

Toni Reuterstrand, sakhandläggare
toni.reuterstrand@transportstyrelsen.se
010-495 36 88

Johnny Andersson, jurist
johnny.andersson@transportstyrelsen.se
010-495 36 94

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!