Remissammanställning av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2021-54.

Remissmaterial

Missiv, Beskrivning av avgiftsförändringar och Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Remissammanställning, beskrivning och ny föreskrift

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Beskrivning av avgiftsförändringar 2022

Ta del av den nya författningen:

TSFS 2021:115 Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Kontakt

Luftfart:
Anders Hedene, 010-495 36 03
anders.hedene@transportstyrelsen.se

Sjöfart:
Jon Priebe, 010-495 32 04
jon.priebe@transportstyrelsen.se

Vägtrafik:
Henrik Nelson, 010-495 52 96
henrik.nelson@transportstyrelsen.se

Övergripande frågor:
Staffan Söderberg, 010-495 46 71
staffanl.soderberg@transportstyrelsen.se

Malin Jönsson, 010-495 61 47
malin.jonsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!