Remiss av ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om tillsyn och certifikat inom sjöfartsområdet

Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-163 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Synpunkter

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 7 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-163 i svaret.

Kontakt

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Dan Sarenius
Handläggare
010-495 33 48
dan.sarenius@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!