Remissammanställning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) om flygbriefingtjänst (AIS)

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2020-89.

Remissmaterial

• Remissmissiv
• Konsekvensutredning
• Bilaga till konsekvensutredningen
• Ändring TSFS 2015:50

Remissammanställning och ny föreskrift

Remissammanställning av inkomna synpunkter

Ta del av den nya föreskriften:

TSFS 2021:66 Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS)

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Ulrika Hjort, gruppledare
ulrika.hjort@transportstyrelsen.se
010-495 31 62

Helén Erikson, sakhandläggare
helen.erikson@transportstyrelsen.se
010-495 52 24

Ingrid Eriksson, sakhandläggare
ingrid.eriksson@transportstyrelsen.se
010-495 38 30

Johan Nilsson, jurist
johan.nilsson@transportstyrelsen.se
010-495 33 23

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!