Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av hinder som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Synpunkter på förslaget lämnas senast torsdagen den 14 mars 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-143 i ditt svar.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslag och konsekvensutredning.

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast torsdagen den 14 mars 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-143 i svaret.

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller till:
Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping

Kontakt

Linnéa Ekström, gruppledare
linnea.ekstrom@transportstyrelsen.se
010 - 495 36 30

Johan Nordström, flygplatsinspektör
johan.nordström@transportstyrelsen.se
010 - 495 59 06

Annika Sandström Johansson, jurist
annika.sandstromjohansson@transportstyrelsen.se
010 - 495 61 45

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!