Remissammanställning: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar

Vårt diarienummer TSF 2019-43 i svaret.

Remissmaterial

Missiv, föreskriftsförslagkonsekvensutredning och remissammanställning.

Kontaktperson

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Christer Bergström
010-495 32 44

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!