Remissammanställning Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på elektronisk väg samt ändring i föreskrifter med bestämmelser om identitetsprövning (TSFS 2012:41 och TSFS 2010:125)

Vårt diarienummer TSF 2021-58.

Remissmaterial

Remissammanställning och ny författning

Remissammanställning

Ta del av de nya författningarna:

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Susanne Alger, utredare, tel: 010-495 45 03
susanne.alger@transportstyrelsen.se

Sofi Nygren, jurist, tel: 010-495 55 57
sofi.nygren@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!