TSFS 2022:77
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering, kodning och test av nödsändare i luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas när nödsändare installeras eller medförs i svenskregistrerade bemannade luftfartyg, ska även tillämpas för hängglidare och flygskärmar med eller utan motor när en PLB406 medförs och även tillämpas när en portabel ELT406 används i en livflotte i ett svenskregistrerat luftfartyg.

Grundform

TSFS 2022:77

I kraft 2022-07-15. PDF 212 kB