TSFS 2022:75
Transportstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen utrustning

Dessa föreskrifter ska tillämpas av ägare eller innehavare av svenskregistrerade luftfartyg som är utrustade för elektronisk adress.

Grundform

TSFS 2022:75

I kraft 2022-07-15. PDF 150 kB