×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

TSFS 2022:38
Transportstyrelsens föreskrifter om namn på trafikplats för järnväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om fastställande och ändring av namn på trafikplats för järnväg enligt 5 kap. 2 § järnvägssäkerhetsförordningen (2022:418) och 5 kap. 2 § förordningen (2022:419) om nationella järnvägssystem.

Grundform

TSFS 2022:38

I kraft 2022-06-01. PDF 125 kB