TSFS 2022:35
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av järnvägsfordon för svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillfälligt godkännande av fordon samt om undantag från krav på godkännande enligt järnvägstekniklagen (2022:366). Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om innehållet i ansökan om undantag från tekniska specifikationer för driftskompabilitet (TSD) enligt järnvägstekniklagen (2022:366).

Grundform

TSFS 2022:35

I kraft 2022-06-01. PDF 140 kB