2022

108 författningar.
TSFS 2022:2
Vägtrafik
I kraft 2022-02-01 Upphävd 2023-02-01 genom TSFS 2023:2
TSFS 2022:21
Sjöfart , Sjöfartsskydd
I kraft 2022-06-01
TSFS 2022:76
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart , GEN
I kraft 2022-07-15
TSFS 2022:94
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2023-12-01
TSFS 2022:101
Luftfart, Järnväg, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2023-01-01