TSFS 2022:68
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om teknisk identifiering av fordon

Dessa föreskrifter omfattar de fordon som enligt 5 § lagen (2019:370) om fordons registrering och användning ska registreras för att få användas vid färd på väg. Föreskrifterna omfattar även de fordon som är tillfälligt registrerade i vägtrafiktrafikregistret enligt 15-17 §§ lagen (2019:370) om fordons registrering och användning samt de fordon som redan är registrerade i vägtrafikregistret för att få användas vid färd på väg.

Grundform

TSFS 2022:68

I kraft 2023-02-01. PDF 278 kB