TSFS 2009:98
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare

Dessa föreskrifter gäller SOLAS-fartyg byggda efter den 1 juli 2002. Syftet med dessa föreskrifter är att 1. minimera risken för att bränder och explosioner uppstår, 2. minimera risken för personskador, 3. minimera risken för skador på fartyget, dess last och miljön, 4. maximera möjligheten att innesluta, kontrollera och kväva bränder och explosioner i de utrymmen där de uppstår, och 5. ge tillräckliga och lättillgängliga utrymningsmöjligheter åt de ombordvarande.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:98

I kraft 2010-01-01. PDF 1592 kB

Ändringar

TSFS 2011:88

I kraft 2012-01-01. PDF 295 kB.

Ändr. 5 och 11 §§, reglerna 7.9, 10.5.6.2 och 10.8.2 i bilaga 1 samt kapitel 4.3.2.2.2 för fartyg byggda den 1 september 2008 eller senare i lydelsen efter 2006 års ändringar, 6.2.2.2.4, 6.2.3.1.1 och 7.2.2 för fartyg byggda den 1 september 2008 eller senare i lydelsen efter 2006 års ändringar i bilaga 2; nya i bilaga 1, 4.5.7 för fartyg byggda den 1 januari 2012 eller senare i lydelsen efter 2010 års ändringar och 7.4.1 för fartyg byggda den 1 juli 2012 eller senare i lydelsen efter 2010 års ändringar, samt tre nya kapitel i bilaga 2, 9 för fartyg byggda den 1 juli 2012 eller senare i lydelsen efter 2010 års ändringar, 10 för fartyg byggda den 1 januari 2012 eller senare i lydelsen efter 2010 års ändringar och 16 för fartyg byggda den 1 januari 2012 eller senare i lydelsen efter 2010 års ändringar; allmänna råd.

TSFS 2013:96

I kraft 2014-01-01. PDF 129 kB.

Ändr. 5 § och regel 19.2.1 i bilaga 1.

TSFS 2014:6

I kraft 2014-03-01. PDF 35 kB.

Ändr. regel 14.2.2.3 i bilaga 1 del E och kapitel 5.2.2.4.11 i bilaga 2.

TSFS 2014:140

I kraft 2015-01-01. PDF 30 kB.

Ändr. 5 §.

TSFS 2015:53

I kraft 2015-11-02. PDF 466 kB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2015:71

I kraft 2016-01-01. PDF 39 kB.

Ändr. 5 § och bilaga 1.

TSFS 2016:89

I kraft 2016-09-18. PDF 294 kB.

Ändr. 8 § samt bilaga 1 och 2.

TSFS 2019:7

I kraft 2019-03-01. PDF 39 kB.

Ändr. bilaga 1 och 2.

TSFS 2021:98

I kraft 2021-12-01. PDF 176 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2022:7

I kraft 2022-03-01. PDF 142 kB.

Ändr. 5 §.

TSFS 2022:54

I kraft 2022-07-01. PDF 136 kB.

Ändr. 5 §.

TSFS 2022:66

I kraft 2022-07-01. PDF 219 kB.

Ändr. bilaga 1.