TSFS 2009:97
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002

Dessa föreskrifter gäller SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 2002. Syftet med dessa föreskrifter är att 1. minimera risken för att bränder och explosioner uppstår, 2. minimera risken för personskador, 3. minimera risken för skador på fartyget, dess last och miljön, 4. maximera möjligheten att innesluta, kontrollera och kväva bränder och explosioner i de utrymmen där de uppstår, och 5. ge tillräckliga och lättillgängliga utrymningsmöjligheter åt de ombordvarande.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:97

I kraft 2010-01-01. PDF 4453 kB

Ändringar

TSFS 2013:95

I kraft 2014-01-01. PDF 153 kB.

Ändr. regel 3.29, 54.1.1, 54.2 och 54.3 i bilaga 1 samt regel 65 (f) i bilaga 2.

TSFS 2014:5

I kraft 2014-03-01. PDF 53 kB.

Ändr. regel 4.3.4.4, 10.6, 28.1.10, 40.7.1, 40.7.2 samt 41–2.4.7 i bilaga 1.

TSFS 2014:139

I kraft 2015-01-01. PDF 73 kB.

Ändr. regel 55.2, 55.5.4 och 55.6 i bilaga 1.

TSFS 2015:52

I kraft 2015-11-02. PDF 43 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2015:70

I kraft 2016-01-01. PDF 64 kB.

Ändr. bilaga 1 och bilaga 2.

TSFS 2016:88

I kraft 2016-09-18. PDF 311 kB.

Ändr. 10 § samt bilaga 1 och 2.

TSFS 2019:6

I kraft 2019-03-01. PDF 320 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2019:60

I kraft 2019-08-01. PDF 172 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:91

I kraft 2022-01-01. PDF 174 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2021:97

I kraft 2021-12-01. PDF 179 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2022:6

I kraft 2022-03-01. PDF 158 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2022:53

I kraft 2022-07-01. PDF 248 kB.

Ändr. bilaga 1.

TSFS 2022:65

I kraft 2022-07-01. PDF 172 kB.

Ändr. bilaga 1.