TSFS 2012:50
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för traktorkort

Dessa föreskrifter gäller kunskapsprov som avläggs för traktorkort.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:50

I kraft 2012-07-01. PDF 78 kB

Ändringar

TSFS 2021:78

I kraft 2021-12-01. PDF 148 kB.

Ändr. 10, 12, 13, 19 och 23 §§; nya 8 a och 8 b §§.