TSFS 2010:137
Transportstyrelsens föreskrifter om flygplatsdata

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter när flygplatsdata ska fastställas och publiceras. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:137

I kraft 2010-10-10. PDF 221 kB

Ändringar

TSFS 2012:96

I kraft 2012-09-01. PDF 152 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 2 kap. 12 § och bilagorna.

TSFS 2019:31

I kraft 2019-05-01. PDF 102 kB.

Ändr. 1 kap 1 §.

TSFS 2021:56

I kraft 2021-08-12. PDF 803 kB.

Ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 2 kap. 3, 6, 10, 12–14, 16, 20 och 25 §§ samt bilaga 1 och 2 samt rubr. närmast före 2 kap. 25 §; ny bilaga 3.