TSFS 2021:5
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan

Dessa föreskrifter ska tillämpas i fråga om behörigheter för att framföra eldrivna icke-komplexa flygplan och för utbildning till sådana behörigheter.

Grundform

TSFS 2021:5

I kraft 2021-02-26. PDF 191 kB