TSFS 2017:77
Transportstyrelsens föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om nationellt typgodkännande av nya EG-motorfordon och släpvagnar till sådana fordon, EG-motorfordon avsedda för export utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, motorredskap och terrängvagnar.

Grundform

TSFS 2017:77

I kraft 2017-09-01. PDF 1138 kB

Ändringar

TSFS 2021:39

I kraft 2021-09-01. PDF 186 kB.

Upph. 5 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 2 och 3 §§, 3 kap. 1 och 2 §§, 5 kap. 1–3 och 5 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2 §, 10 kap. 1 § och bilaga 1–5; nya 2 kap. 4 §, 5 kap. 1 a § och 2 a §.