TSFS 2021:118
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxitrafik

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om det yrkeskunnande och om det prov i yrkeskunnande som avses i taxitrafiklagen (2012:211). Föreskrifterna gäller även det kontrollprov som avses i 2 kap. 6 § andra stycket taxitrafikförordningen (2012:238).

Grundform

TSFS 2021:118

I kraft 2022-11-01. PDF 178 kB