2021

134 författningar.
TSFS 2021:7
Vägtrafik
I kraft 2021-02-01 Upphävd 2022-02-01 genom TSFS 2022:2
TSFS 2021:26
Luftfart , PEL
I kraft 2021-04-09
TSFS 2021:51
Sjöfart , Behörigheter
I kraft 2021-07-01
TSFS 2021:59
Vägtrafik
I kraft 2021-08-30
TSFS 2021:93
Sjöfart , Lotsning
I kraft 2022-01-01 Upphävd 2023-12-01 genom TSFS 2022:94
TSFS 2021:115
Luftfart, Vägtrafik, Sjöfart
I kraft 2022-01-01
TSFS 2021:123
Vägtrafik
I kraft 2022-02-01