TSFS 2016:29
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare av industrispår

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2022:27

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) för infrastrukturförvaltare av sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § 2 den lagen.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:29

I kraft 2016-08-01. PDF 208 kB

Ändringar

TSFS 2021:3

I kraft 2021-01-22. PDF 98 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2022:27

I kraft 2022-06-01. PDF 100 kB.

Upph. TSFS 2016:29.