TSFS 2020:96
Transportstyrelsens föreskrifter om auktoriserade drönarskolor (ADS)

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som utgör komplement till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.

Grundform

TSFS 2020:96

I kraft 2021-01-11. PDF 135 kB