TSFS 2020:92
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:92) om krav på information om tankning eller laddning av motorfordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldighet att informera om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller också krav på utformning av sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och vid laddningspunkter.

Grundform

TSFS 2020:92

I kraft 2021-01-01. PDF 128 kB