TSFS 2020:55
Transportstyrelsens föreskrifter om ålderskrav för operatörer av obemannade luftfartygssystem och kompetensnivå för fjärrpiloter

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som utgör komplement till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg och ska tillämpas vid drift av obemannade luftfartygssystem (UAS) inom Sverige.

Grundform

TSFS 2020:55

I kraft 2020-12-31. PDF 129 kB