TSFS 2020:47
Transportstyrelsens föreskrifter om förlängning av giltighetstiden för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet

Redare och sjömän ska på begäran av Transportstyrelsen lämna uppgifter om handlingar och tillsyn.

Grundform

TSFS 2020:47

I kraft 2020-06-23. PDF 65 kB