TSFS 2019:136
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster

Dessa föreskrifter ska tillämpas av leverantörer av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster (ATM/ANS).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:136

I kraft 2020-01-02. PDF 383 kB

Ändringar

TSFS 2020:25

I kraft 2020-05-25. PDF 282 kB.

Ändr. 4 § och 5 §.