TSFS 2020:2
Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk utrustning hos beställningscentraler för taxitrafik

Dessa föreskrifter innehåller de krav som gäller för tillverkare av den tekniska utrustning som ska användas i en beställningscentrals verksamhet enligt 6 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller även krav på utrustningen och på certifieringsorgan.

Grundform

TSFS 2020:2

I kraft 2020-09-01. PDF 500 kB