TSFS 2020:19
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt undantag från bestämmelserna om körförbud för svenskregistrerade fordon som befinner sig i andra EU- eller EES-länder

Författningen upphävd 2020-10-01 genom TSFS 2020:19

I denna författning finns ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om körförbud för svenskregistrerade fordon som befinner sig i andra EU- eller EES-länder

Grundform

TSFS 2020:19

I kraft 2020-04-14. PDF 279 kB