TSFS 2020:18
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt undantag från bestämmelserna om användning av dubbade däck

Författningen upphävd 2020-05-01 genom TSFS 2020:18

I denna författning finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om användning av dubbade däck.

Grundform

TSFS 2020:18

I kraft 2020-04-16. PDF 217 kB