TSFS 2020:28
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt förbud mot tillämpning av undantag i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande

Författningen upphävd 2021-06-30 genom TSFS 2020:28

Dessa föreskrifter innehåller tillfälliga förbud mot tillämpning av undantag i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

Grundform

TSFS 2020:28

I kraft 2020-05-15. PDF 99 kB

Ändringar

TSFS 2020:89

I kraft 2021-01-01. PDF 113 kB.

Fortsatt giltighet till och med den 30 juni 2021 av TSFS 2020:28.