TSFS 2019:93
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar m.m.

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar, förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar samt 3 kap. 8–10 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende säkerhet i vägtunnlar.

Grundform

TSFS 2019:93

I kraft 2019-10-01. PDF 233 kB