TSFS 2019:50
Transportstyrelsens föreskrifter om tillsyn som får utövas av Kustbevakningen

Dessa föreskrifter ger Kustbevakningen rätt att utöva tillsyn av fartyg enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Grundform

TSFS 2019:50

I kraft 2019-06-14. PDF 66 kB