TSFS 2012:80
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om helikopterflygplatser på plattformar och flytande konstruktioner som är omgivna av vatten

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad samt vid upprätthållande av helikopterflygplatser på plattformar och flytande konstruktioner med en höjd över vattenytan som överstiger 3 meter och som är omgivna av vatten. Dessa föreskrifter ska även tillämpas vid drift av helikopterflygplatser som ligger på plattformar och som inte kräver godkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:118) om godkännande av flygplats.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:80

I kraft 2012-08-01. PDF 798 kB

Ändringar

TSFS 2019:34

I kraft 2019-05-01. PDF 122 kB.

Ändr. 1 kap. 1, 5 och 8 §§, 6 kap. 1 §.