TSFS 2019:26
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning och drift av flygplatser som inte kräver godkännande

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som avser utforma och driva en flygplats som inte ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Grundform

TSFS 2019:26

I kraft 2019-05-01. PDF 292 kB