SJÖFS 1998:2 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om trafiken på Göta kanal

Ändringar

TSFS 2019:139

I kraft 2020-03-01. PDF 99 kB.

Upph. SJÖFS 1998:2.