TSFS 2019:133
Transportstyrelsens föreskrifter om godkännande av mopeder

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om fordons beskaffenhet och utrustning enligt fordonsförordningen (2009:211) och avgasreningsförordningen (2011:345). Föreskrifterna gäller vid godkännande av nya mopeder genom registreringsbesiktning eller mopedbesiktning.

Grundform

TSFS 2019:133

I kraft 2020-02-01. PDF 142 kB