TSFS 2019:56
Transportstyrelsens föreskrifter om arbetsmiljö på fartyg

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat särskilt anges, för svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning. För fartyg i inlandssjöfart gäller inte 2 kap. 26, 27, 49 och 57 §§. Föreskrifterna gäller inte örlogsfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:56

I kraft 2019-08-01. PDF 634 kB

Ändringar

TSFS 2019:123

I kraft 2019-12-21. PDF 279 kB.

Ändr. 4 kap. 3 och 4 §§.