TSFS 2019:12
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken

I dessa föreskrifter fastställer Transportstyrelsen utformningen och användningen av sjövägmärken som ska vara till ledning för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:12

I kraft 2019-04-01. PDF 3132 kB

Ändringar

TSFS 2019:15

I kraft 2019-04-01. PDF 150 kB.

Ändr. 26 §.