TSFS 2019:117
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning och kompetens vid utövande av flygtrafikledningstjänst (ATS) inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband

Dessa föreskrifter ska tillämpas av utbildningsorganisationer som utbildar personal för flygtrafikledningstjänst inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband, flygtrafikledningsenheter som utbildar sådan personal, och flygledare som utövar flygtrafikledningstjänst inom Försvarsmaktens rörliga krigsförband.

Grundform

TSFS 2019:117

I kraft 2020-02-01. PDF 155 kB