TSFS 2019:108
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Författningen upphävd 2022-07-15 genom TSFS 2022:76

Dessa föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Grundform

TSFS 2019:108

I kraft 2020-01-01. PDF 79 kB