TSFS 2019:108
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

Dessa föreskrifter kompletterar Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2019:2) om säkerhetsskydd.

Grundform

TSFS 2019:108

I kraft 2020-01-01. PDF 79 kB