TSFS 2018:40
Transportstyrelsens föreskrifter om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton

Dessa föreskrifter, som ställer upp vissa fordonstekniska krav, ska tillämpas på fordonståg vars bruttovikt överstiger 64 ton. Föreskrifterna ska dock inte tillämpas på fordonståg som transporterar odelbar last.

Grundform

TSFS 2018:40

I kraft 2018-05-01. PDF 178 KB.
Till toppen