TSFS 2019:126
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Dessa föreskrifter ska tillämpas när flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart utövas.

Grundform

TSFS 2019:126

I kraft 2020-01-02. PDF 453 kB