TSFS 2014:72
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med lastbil med två påhängsvagnar mellan Falköping och Skara

Föreskrifter om högsta tillåtna längd på fordonståg bestående av lastbil med två påhängsvagnar vid färd på angivna vägar mellan Falköping och Skara.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2014:72

I kraft 2014-12-01. PDF 199 kB

Ändringar

TSFS 2017:107

I kraft 2018-01-01. PDF 146 kB.

Fortsatt giltighet t.o.m. 31 december 2022.